Servei de prevenció i assessorament en drogodepedències

Pla Municipal sobre drogues

El Ple de l'Ajuntament de Reus, aprova el 15 de juliol de 2016, el «Pla Municipal sobre drogues per al període 2016-2020». Aborda el fenomen de les drogues des de diferents àmbits: l'educatiu, l'assistencial, la reducció de danys i riscos ...

Pla Municipal sobre drogues 2016-2020 (pdf)

Objectius del servei

  • Afavorir l'apropament directe i l'accessibilitat entre el jovent i el programa.
    • Esdevenir un punt de referència dels pares i educadors que requereixen suport i informació.
    • Conèixer les característiques del jovent i el seu entorn d'iguals, familiar i d'altres espais de relació, facilitant la mediació entre ells.
  • Orientar el jovent i la família a nivell informatiu i adreçar-los a les diverses alternatives terapèutiques si s'escau (Programa Salut i Escola, ABS, CSMIJ, CAS, recursos formatius/ocupacionals).

Salut Pública disposa dels següents programes de prevenció i assessorament sobre drogodependències adreçats a tres col·lectius diferents: als joves, la comunitat educativa i les famílies.  

Predes (Prevenció de Drogodependències en Educació Secundària)

Programa que es desenvolupa als centres educatius per donar respostes acadèmiques i curriculars i atendre les preocupacions de professors/es i alumnes sobre la prevenció de les drogodependències. A més, es pretén generar canvis en la conducta de consum de substàncies psicòtropes.

Orientació als adolescents

L'objectiu és desenvolupar, conjuntament amb els docents, programes i polítiques d’intervenció per abordar problemes relacionats amb trastorns d’alimentació i nutrició (anorèxia i bulímia), drogodependències, VIH i Sida i sexualitat.

Recursos

Fitxes del programa PREDES pels alumnes

Fitxes del programa PREDES pels professors

Orientació als docents

Desenvolupar, conjuntament amb els docents, programes i polítiques d’intervenció per abordar problemes relacionats drogodependències, VIH SIDA, sexualitat. Potenciar i transmetre actituds crítiques i responsables davant de comportaments de risc.

Tallers de formació per a la prevenció de les drogodependències i l’educació sexual adreçat a famílies   

L'objectiu és informar, formar i assessorar sobre els temes de drogues i sexualitat. 
S’ofereixen orientacions pràctiques i habilitats per poder respondre davant de possibles problemes.

Espai d'assessorament a estudiants

S’informa, es forma i s’assessora als estudiants sobre drogues. També col·labora amb els centres educatius en la tasca de prevenció i formació.

Espai de consulta i assessorament sobre drogues

És un espai d’atenció i assessorament individual a les famílies d’adolescents i joves que consumeixen drogues sense presentar dependència física. També ofereix atenció i recolzament a altres professionals que estan en contacte amb població jove de la ciutat o de la Comarca del Baix Camp. Les persones interessades s'han d'adreçar a Salut Pública de l'Ajuntament de Reus.

 

 

Salut Pública
C/Ample, 13
Tel. 977 010 040

La seu de la regidoria de Salut es troba a l’edifici de l’Institut de Puericultura Doctor Frias, més conegut com «La gota de la llet». Aquest edifici sempre ha estat vinculat a la promoció de la salut del municipi.

Salut Pública

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.