Protecció de la salut

Competències de l’administració local en l’àmbit de la protecció de la salut.

  • La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi.
  • La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic.
  • La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs habitats, incloses les piscines.
  • La gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing.
  • La gestió del risc per a la salut derivat dels productes  alimentaris en les activitats del comerç minorista, del servei i la venda directa d’aliments preparats als consumidors, com a activitat principal o complementària d’un establiment, amb repartiment a domicili o sense, de la producció d’àmbit local i del transport urbà. Se n’exclou l’activitat de subministrament d’aliments preparats per a col·lectivitats, per a altres establiments o per a punts de venda.
  • La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues (Control de plagues)
  • La policia sanitària mortuòria en l’àmbit de les competències locals (Serveis Funeraris)
  • Altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de salut pública d’acord amb la legislació vigent  en aquesta matèria

 


Salut Pública
C/Ample, 13
Tel. 977 010 040

La seu de la regidoria de Salut es troba a l’edifici de l’Institut de Puericultura Doctor Frias, més conegut com «La gota de la llet». Aquest edifici sempre ha estat vinculat a la promoció de la salut del municipi.

Adreça: C/Ample, 13

43201 Reus

Salut Pública

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.