Legionel·la

A l'Ajuntament de Reus en encarreguem de les tasques següents:

  • Mantenim i controlem un cens actualitzat de les torres de refrigeració i condensadors evaporatius del municipi.
  • Realitzem la funció inspectora de les instal·lacions de baix risc: rentadors de cotxes, sistemes d’aigua d’instal·lacions interiors d'edificis no previstos a l’article 2.2. c del Decret 352/2004, humectadors i altres aparells que acumulin aigua i pugin produir aerosols.
  • Implantem els Programes de prevenció i control de la legionel·la a les instal·lacions d’alt i baix risc de titularitat municipal: escoles, escoles bressols, edificis municipals, edificis esportius, fonts ornamentals i sistemes de reg per aspersió.
Us pot interessar
  • Real Decret 487/2022 de 4 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienico sanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi
  • Decret 352/2004 de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienico sanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi

Tràmits

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.