Manteniment de dipòsits d'aigua

L'aigua de l'aixeta que arriba a a les llars a través de la xarxa municipal és de bona qualitat i està controlada i té garantia de qualitat sanitària. L'empresa d'aigües en garanteix la qualitat fins al punt de la connexió de servei i la clau de pas de les llars, dels establiments o de les empreses.

A partir d'aquest punt es tracta de la instal·lació interior de l'edifici i el seu manteniment és responsabilitat dels propietaris del immobles o en el cas d'establiments on es portin a terme activitats comercials o públiques, els seus titulars.

Atenció especial als dipòsits

La instal·lació interior la formen les canonades, dipòsits, connexions i possibles aparells instal·lats. De tots els elements de la mateixa mereix una atenció especial el dipòsit, ja que un ús inadequat i/o una manca de neteja pot portar a una alteració de la qualitat sanitària de l'aigua.

D'entrada es recomana evitar l'ús del dipòsit i mirar que l'aigua arribi a l'aixeta directament de la xarxa municipal, si això no és possible cal seguir les indicacions següents:

Recomanacions a tenir en compte pel que fa als dipòsits d'aigua d'edificis

Sobre l'estructura: materials de fàcil neteja i ben mantinguts

 • Els materials en que estaran construïts els Dipòsits han de ser impermeables i insolubles.
 • Les parets internes han d'estar recobertes per material no porós i ser de fàcil neteja.
 • No han de tenir escletxes ni en parets ni en terres.
 • Han de tenir fàcil accés.
 • S'han de mantenir tapats i amb reixetes de ventilació.
 • Si els toca el sol l'aigua puja molt de temperatura  per aquest motiu es recomana tapar-los i/o aïllar-los amb fundes .

Sobre l'ús: Evitar l'estancament

 • L’aigua del dipòsit s’ha de renovar contínuament.
 • L’aigua de l’aixeta ha de passar sempre pel dipòsit.
 • No deixeu l’aigua al dipòsit sense circular durant més de 48 h.
 • No deixeu el dipòsit ple d’aigua, com a reserva, per si algun dia és necessària.

Si durant una època de l’any a l’edifici no es consumeix aigua o el consum es redueix, es recomana:

 • Regular el nivell de l’aigua del dipòsit per adaptar-lo al consum.
 • Buidar el dipòsit quan acabi la temporada.
 • Abans de tornar a utilitzar l’aigua de l’aixeta, deixeu-la rajar (tant la freda com la calenta), perquè l’aigua que ha quedat estancada a les canonades es renovi.

Sobre la neteja: al menys fer una neteja a fons a l'any

 • Buidar el Dipòsit
 • Netejar fregant les parets amb raspall i lleixiu apta per a la desinfecció d'aigua de beguda.
 • Esbandir.
 • Omplir amb l'aigua de xarxa , deixar 1 hora i obrir les aixetes de casa uns minuts  per fer circular l'aigua i tornar a omplir.
 • Hi ha empreses especialitzades en aquests serveis.

Altres recomanacions

Resulta molt pràctic instal·lar  després de la clau de pas un filtre que retingui les possibles brosses que s'hagin pogut colar. Protegeixen tota la instal·lació. Aquest filtre ha d'ésser fàcil de desmuntar per poder-lo netejar.

També es pot posar a l'entrada del dipòsit.

El dipòsit hauria de tenir un sistema de drenatge que permetes que el solatge que es fa al fons es pugues retirar i evitar així que anés a les aixetes.

Canonades de plom

Alguns edificis antics tenen encara canonades o trams de canonades de plom material material que pot passar a l’aigua i provocar un risc per a la salut, si se superen els nivells permesos.

Si teniu canonades de plom, és recomanable que les substituïu. Si no, deixeu córrer l’aigua el temps suficient per assegurar que s’ha renovat tota l’aigua retinguda, sobretot després de més de 6 hores sense utilitzar-la; per exemple, al matí.

Si teniu sistemes que serveixen per millorar el gust  de l'aigua o per reduir la calç recordeu  fer-ne  el manteniment , seguint les instruccions del fabricant.

Salut Pública
C/Ample, 13
Tel. 977 010 040

La seu de la regidoria de Salut es troba a l’edifici de l’Institut de Puericultura Doctor Frias, més conegut com «La gota de la llet». Aquest edifici sempre ha estat vinculat a la promoció de la salut del municipi.

Salut Pública

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.