Rehabilitacions al barri Fortuny

Durant els anys 60 va ser ocupat per famílies joves, amb fills petits, que avui han esdevingut matrimonis grans o persones que viuen soles. Els fills d'aquells habitants del barri han tendit a buscar residència en altres espais de la ciutat mentre que nous col·lectius, amb un pes important dels immigrants estrangers, hi han anat arribant els darrers anys.
En aquests moments s'ha enllestit ja la diagnosi tècnica per determinar l'estat de conservació dels edificis que configuren el barri. S'està realitzant també el projecte de recerca que ha de permetre disposar d'informació actualitzada sobre els habitatges i sobre les seves dinàmiques residencials i socials.

Objectius:

  • Definir actuacions de millora de les condicions d'habitabilitat del barri Fortuny.
  • Millorar les condicions socials de les persones que hi viuen.
  • Definir actuacions que contribueixin a millorar la gestió del parc d'habitatges per part de les comunitats de propietaris.
  • Disposar d'una eina de suport per a la presa de decisions i les intervencions de tipus urbanístic que es puguin dur a terme.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.