Tecnoparc, nou territori urbà

TecnoparcTecnoparc s’estructura sobre una superfície de 156 hectàrees situades al sud-est de la ciutat i distribuïdes en tres dels sectors urbanístics de sòl urbanitzable industrial i de serveis definits pel Pla General de 1999: l’A.8 la Roureda, urbanitzat i consolidat en bona part; l’A.12 Riera del Molinet, urbanitzat i en fase de consolidació; i l’H.11 Bellissens Oest, que té urbanitzada la part que envolta el nou Hospital de Sant Joan gràcies a una cessió anticipada dels terrenys.

El primer polígon del sector A.8 la Roureda té una superfície de 18,2 hectàrees i un sostre d’uns 120.000 metres quadrats. En haver estat planificat abans que el govern municipal planegés el projecte de Tecnoparc, aquest sector acull empreses de més baix contingut tecnològic. Un dels equipaments planificat és l’hotel de quatre estrelles i 180 habitacions que promourà Hotels Tecnoparc SL. 

El segon sector que conforma l’àrea de Tecnoparc és l’H.11, conegut com a Bellissens Oest, i té una superfície de 58,2 hectàrees. L’equipament públic més important d’aquest sector és el nou Hospital de Reus, ja inaugurat, que triplica l’espai del centre sanitari actual i suma 310 llits d’internament i 150 de sociosanitari. En aquest mateix sector, s’hi troba el Campus de Bellissens de la URV (sector G.11-a), que acull la facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i que ha de completar-se amb l’acabament de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, amb el trasllat de la facultat de Ciències de la Salut i amb la construcció de residència per a estudiants, doctorands i professors. Entre el nou hospital i el campus universitari, s’hi està alçant el Centre Tecnològic en Nutrició i Salut (CTNS) de la URV i el Centre de Bioempreses de REDESSA.

El sector A.12 Riera del Molinet abasta una extensió de 40,13 hectàrees, i està situat al sud-est de Reus, entre l’autovia de Tarragona, l’autovia de Bellissens i el sud del polígon de la Roureda. El desenvolupament del pla parcial d’aquest sector permet, d’una banda, augmentar l’oferta de sòl industrial de la ciutat, i de l’altra banda, continuar el creixement previst pel Pla general d’ordenació urbana en relació i en coherència amb els sectors adjacents que són la Roureda i Bellisens Oest. Els límits del sector, és a dir, les autovies de Tarragona i la de Bellissens, garanteixen una bona accessibilitat al polígon, i alhora, amb la definició urbanística del sector, es dibuixa la façana d’un dels accessos a Reus.

La Riera del Molinet és el sector sobre el qual s’han edificat alguns dels equipaments, serveis i empreses més significatius de Tecnoparc: l’Edifici Tecnoparc, que ja acull les instal·lacions de Fira Reus, i el Centre Empresarial per a la Innovació i el Desenvolupament (CEPID), on ja s’han ubicat les primeres empreses tecnològiques, a més d’altres centres significatius. 

El model d’indústria-jardí es basa en un disseny urbanístic i arquitectònic més harmònic i amb menys impacte visual que el d’un polígon industrial o empresarial clàssic. L’activitat del parc tecnològic, basada en la recerca i la innovació, permet aquesta relació més amable entre l’activitat econòmica i el seu entorn a partir d’un disseny urbanístic a escala més humana. La jerarquització dels carrers, la seva amplada, l’edificabilitat i les zones verdes responen a aquesta voluntat. Sense deixar de banda, però, que la xarxa de comunicacions situa Tecnoparc com una nova ciutat tecnològica connectada no només amb la trama urbana de Reus sinó amb tot el Camp i la seva àrea d’influència.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.