Recursos ambientals

L'Ajuntament de Reus facilita recursos per afavorir el coneixement i el respecte pel medi ambient, la reducció de residus i la reutilització amb l'objectiu de minimitzar l'impacte de les activitats sobre el nostre entorn. Entre aquests recursos trobaràs programes, activitats, guies i materials; que s'adrecen a la ciutadania en general, a les escoles i a les persones que desenvolupen una activitat comercial.

Per a la ciutadania

 • Per a les festes sostenibles: Guia de festes sostenibles, vaixella reutilitzable i contenidors de recollida selectiva.
 • Adhesiu Publicitat no

Anar a recursos ambientals per a la ciutadania + 

Per a les escoles

Programes d'educació ambiental amb una oferta específica de tallers, activitats i jornades i guies didàctiques, encaminades al reciclatge i la reducció de residus, l'ús responsable de l'energia i la descoberta de la biodiversitat i l'entorn natural de Reus.

Anar a recursos ambientals per a les escoles +

Per a les activitats comercials

Recursos com papereres d'envasos i paper, contenidors per als residus comercials, recollida de paper i cartró porta a porta i campanyes per millorar la gestió dels residus.

Anar a recursos per a les activitats comercials +


 

PER A LA CIUTADANIA

1.Festes sostenibles

1.1 Guia de festes sostenibles

Posem a disposició de tothom una guia de referència per als organitzadors de festes per tal de donar a conèixer els elements a tenir en compte per a realitzar una festa sostenible. Clica sobre la imatge de portada per descarregar-te la guia! A grans trets, els punts claus serien:

ABANS DE LA FESTA:

Guia de festes sostenibles1. Determinar una persona responsable de sostenibilitat de la festa.

2. Calar bé el menjar que es necessitarà

3. Seguir criteris de compra responsable.

4. Utilitzar recursos reutilitzables enfront dels d’un sol ús: vaixella reutilitzable, estovalles i tovallons de roba, etc.

5. Fer servir mitjans digitals per a fer difusió de l’esdeveniment.

6. Informar en el vostre programa que heu adoptat criteris sostenibles en l’organització de la festa.

7. Optar per guarniments reutilitzables o fàcilment reciclables.

 DURANT LA FESTA

1. Col·loqueu tots els contenidors de recollida selectiva al mateix punt

2. Descarteu els contenidors que no utilitzareu.

3. Col·loqueu els contenidors oberts.

4. Decidiu com es farà la recollida selectiva.

5. Recordeu als participants, la importància de separar bé els residus durant la festa.

6. Vetlleu perquè els contenidors es facin servir correctament.

EN ACABAR LA FESTA

1. Tingueu cura de la vaixella reutilitzable i recupereu els elements a retornar.

2. Feu una avaluació de com ha anat la festa pel que a fa a la sostenibilitat.

3. Feu difusió de les accions que heu portat a terme: #ReusFestesSostenibles @reus_cat facebook.com/reus.cat

1.2 Vaixella reutilitzable

Posem a disposició d’entitats, escoles i associacions de veïns, entre d’altres, els següents elements de la vaixella reutilitzable realitzats amb materials plàstics o de pellofa d’arròs segons disponibilitat:

 • Gots de 250 ml
 • Gots de 400 ml
 • Plats plans.

Els usuaris del servei han de sol·licitar el servei quinze dies abans de l’esdeveniment festiu quan sol·licitin la llicència per actes lúdics, culturals o esportius mitjançant el tràmit de la seu electrònica.

En el tràmit anterior cal clicar que SI «necessita col·laboració» i indicar en l’apartat d’observacions de l’«Annex de necessitats» el nombre de gots i plats necessaris per a la festa. Un cop feta la sol·licitud telemàtica, el departament de medi ambient es posarà en contacte amb l’organitzador de la festa per tal de tramitar la sol·licitud i valorar si hi ha disponibilitat del servei per a la data indicada.

El punt del servei de vaixella reutilitzable es centralitza a la deixalleria central oest situada a carrer d’Adrià Gual, 5. Caldrà recollir i entregar la vaixella en aquestes instal·lacions presentant la sol·licitud en paper signada per responsable de la festa i per l’Ajuntament. El retorn de la vaixella s’haurà de realitzar tan aviat com es pugui per tal que estigui disponible per a altres usuaris.

La vaixella es renta des del punt del servei de vaixella reutilitzable i s’entrega a l’usuari en òptimes condicions higièniques. Cal fer un bon ús de la vaixella i retornar-la en bon estat. El no retorn s'aplicarà un preu públic que indiqui en un futur la corresponent ordenança fiscal.

1.3 Contenidors per a recollida de residus de forma selectiva a les festes

En qualsevol esdeveniment que es faci a la ciutat i que generi residus, es pot comptar amb un servei municipal a mida per realitzar la recollida selectiva de residus. El cost d’aquest servei està regulat per l'ordenança fiscal n.22. Cal sol·licitar-lo amb un mínim de 15 dies d’antelació a través del tràmit de sol·licitud de la llicència per actes lúdics, culturals o esportius mitjançant el tràmit de la seu electrònica.

En el tràmit anterior cal clicar que SI «necessita col·laboració» i indicar en l’apartat d’observacions de l’«Annex de necessitats» que es necessiten contenidors de recollida de residus per l’acte i una previsió del nombre de contenidors necessaris. El tècnic es posarà en contacte amb el responsable de l’esdeveniment i valorarà el nombre i tipus de contenidors necessaris per a la festa.

El servei de recollida de residus per a esdeveniments té un cost associat i està recollit en l’ordenança número 22 i està subjecte a l’aprovació d’un pressupost. Aquest servei té bonificacions depenent del tipus d’entitat que ho sol·liciti.

2. Adhesiu Publicitat No 

Encara és habitual trobar-se publicitat no nominal a les bústies. Es tracta de publicitat indiscriminada que produeix un consum de paper massiu, d’un sol ús i que habitualment es llença directament al reciclatge.

Per evitar-ho l’Ajuntament posa a disposició dels ciutadans un cartell que et pots descarregar per evitar rebre publicitat gratuïta i disminuir així el volum de residus.


 

RECURSOS DIDÀCTICS PER A LES ESCOLES

Guies didàctiques al voltant del passeig de la Boca de la Mina

Recursos educatius per a mestres i educadors amb diversitat d'objectius segons la guia i el nivell.

Es pot descarregar a la web https://bocadelamina.reus.cat/espai-educatiu

Escoles Reus 2030

Escoles Reus 2030 és unprograma municipal d’educació ambiental de millora continua a les escoles amb activitats d’educació ambiental amb els següents àmbits temàtics:

 • Residus
   • Millora de la recollida selectiva de residus que produeix habitualment una escola (paper, envasos i orgànica)
   • Accions de reducció i prevenció de residus de: embolcalls de l’esmorzar, compostatge escolar, envasos d’aigua d’un sol ús, residus tecnològics, Festes sostenibles.
 • Energia
   • Estalvi energètic.
   • Conèixer i promoure les energies renovables.

El programa s’estructura en tallers i visites a centres o locals de la ciutat per tal de conèixer com es gestionen els residus, l’aigua i l’energia a la ciutat de Reus.

  • Activitats de descoberta de la biodiversitat i l'entorn natural de Reus
   • Els ocells del parc ocells de prop i de lluny
   • Projecte orenetes
   • Rieres i barrancs
   • Camps i conreus
   • La vida als solars
   • L’arbrat urbà

S’organitzen i celebren jornades ambientals:

 • Let's clean up 
 • Mercat de bescanvi escolar
 • Dia internacional d'acció pel clima

Si us voleu adherir com a escola trobareu més informació a l'apartat d'Activitats i Recurosos per a les Escoles (ARE), en el Programa de Millora Contínua Ambiental - Escoles 2030

Blog de Medi Ambient

Periòdicament, publiquem articles de sensibilització ambiental i l’educació ambiental. Us animem a seguir al Blog de Medi Ambient per tal de conèixer curiositats del món natural que ens envolta i la nostra interacció amb ell.


 

PER A LES ACTIVITATS COMERCIALS 

 • Papereres per reciclar (envasos i paper)

Les papereres són d’estructura lleugera de cartró i són per a ús interior per a la recollida de la fracció de paper (color blau) i d’envasos lleugers (color groc). Les dimensions són 39x30x69cm.

Es poden sol·licitar de forma gratuïta a través del mail: [email protected] .

 • Contenidors per a la recollida de residus comercials

Les activitats comercials considerades grans productors, els situats a la zona d’alta concentració comercial i els situats en polígons industrials poden sol·licitar contenidors d’ús exclusiu segons l’ordenança fiscal núm. 22. Aquest servei està subjecte a una valoració del volum de generació per tipus de fracció de residus per part d’un inspector i a la signatura d’un conveni específic.

Podeu sol·licitar aquest servei o la seva modificació a través del tràmit: https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/44518 

 • Recollida de paper i cartró porta a porta

El paper i cartró es recull a doll en les zones i horaris que s’indiquen en aquest mapa. Els establiments han de deixar el cartró ben plegat al davant del seu establiment en l’horari indicat i no cal sol·licitar el servei.

Fora d’aquestes zones s’ha d’aportar el cartró plegat en els contenidors de la via pública i si es troben en zona industrial han de sol·licitar el servei a través del següent tràmit:

Sol·licitud de contenidors d'ús exclusiu, modificació del servei o formació ambiental.

Consulta les rutes de recollida del cartró comercial (pdf)

 • Campanyes comercials

ECOVIDRIO i l’Ajuntament de Reus inicien el mes de juny de 2023 la campanya de millora de la recollida de vidre a bars i restaurants. La campanya consisteix en una visita informativa i valorativa de com es realitza la separació del vidre al mateix local i es donen consells per a millora de la selectiva. 

En cas necessari, ECOVIDRIO ofereix contenidors per a la separació del vidre i es valora en la mateixa visita del tècnic ambiental.

Podeu demanar més informació a través de: [email protected].


D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.