Energia

Plaques solars MontsantL'Ajuntament de Reus té entre els seus objectius millorar la qualitat de la ciutat a través de l'impuls de l'ús racional de l'energia, la promoció de l'estalvi, l'eficiència energètica i les energies renovables i per això s'encarrega de:

  • Vetllar per un ús més eficient de l'energia en l'àmbit municipal, amb auditories als edificis municipals i un seguiment mensual dels consums energètics. 
  • Realitzar jornades, xerrades i tallers demostratius per a la ciutadania.
  • Implantar noves instal·lacions d'energies renovables.
  • Assessorar i formar a la ciutadania.
  • Atorgar subvencions per a noves instal·lacions d'energies renovables.
  • Redactar i vetllar pel compliment de Plans de l'Energia municipal, com el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible.

Reus Energia

L'Ajuntament de Reus impulsa la creació d'una empresa elèctrica municipal amb la qual pretén iniciar la transició cap a un model energètic més sostenible, maximitzar la generació d’energia per mitjà de recursos renovables locals i reduir tant el consum com els costos de l’energia, amb mesures d’estalvi i fent un ús més intel·ligent dels recursos.

En definitiva, és una aposta perquè Reus creï el seu propi futur energètic.

Reus Energia objectius


D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.