Recollida de residus

El servei municipal de recollida de la brossa té competències per recollir i gestionar els residus municipals: gairebé tots els residus domèstics i de comerços, oficines i altres activitats que generin residus amb una composició semblant a la dels residus de casa i del comerç es poden llençar als contenidors corresponents ubicats al carrer.

Es recullen per separat cinc fraccions mitjançant diferents sistemes de contenidors amb els seus colors corresponents, ubicats al carrer i repartits en àrees d'aportació de recollida selectiva:

VidreVidre (contenidor de tapa verda)
Ampolles i envasos de vidre nets i sense taps.
Envasos lleugers

Envasos lleugers (contenidor de tapa groga)
Envasos de plàstic (d'aigua, de llet, de detergent, de iogurts...).
Brics (de llet, de vi...).
Envasos d'alumini o de llauna (llaunes de beguda, de conserves...).
Bosses de plàstic, paper d'alumini, safates de poliestirè, càrregues de cafè.
És convenient que estiguin buits i aixafats perquè ocupin menys volum. 

Paper i cartróPaper i cartró (contenidor de tapa blava)
Diaris, revistes, cartrons, paper escrit.
El paper de cuina s’ha de separar amb la matèria orgànica.
Cal que estiguin separats i plegats per tal de disminuir el seu volum. 
Matèria orgànicaMatèria orgànica (contenidor de tapa marró)
Restes de fruita i verdura, restes de carn i peix.
Closques d'ou i fruita seca.
Marro de cafè i restes d'infusions.
Paper de cuina i tovallons tacats d'oli i restes de menjar. 
Preferiblement s'haurien de llençar dins de bosses compostables. 
RestaResta (contenidor gris)
En aquest contenidor es llencen els residus que no són reaprofitables.
Bolquers, restes d'escombrar, materials tacats de productes de neteja,
burilles, restes de plats trencats i ceràmica. 

 

A més, també hi ha serveis de recollida adaptats als diferents tipus de residus:

  • Recollida de piles i medicaments. Les piles i els medicaments han de llençar-se en contenidors habilitats especialment per a aquests tipus de residus. Accedir a la pàgina
  • Recollida de mobles i voluminosos. Servei gratuït per als particulars, que es realitza a demanda.  
  • Altres residus (Deixalleries). Servei públic on s'han de portar residus tant reciclables com especials per facilitar-ne la reutilització i el tractament. Accedir a la pàgina

No obstant, existeixen altres tipus de residus que poden generar-se a la ciutat, com ara certs residus especials i perillosos, els radioactius, els de la construcció d'obres majors i els sanitaris que han de ser recollits i gestionats per empreses autoritzades per l'Agència de Residus de Catalunya.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.