Control acústic

Els ajuntament disposen d'eines per al control dels contaminants atmosfèrics, entre els quals s'inclou la contaminació acústica. Dos d'aquests recursos són el Mapa de Capacitat Acústica, que estableix la sensibilitat acústica de cada zona de la ciutat i defineix uns límits al soroll en funció de la seva sensibilitat. Per altra banda, el Mapa Estratègic de Soroll representa sobre el plànol els nivells de soroll que es registren a cada carrer i per tant descriu la situació acústica existent.

Tots els ajuntaments tenen l’obligació d'elaborar i aprovar el mapa de capacitat acústica i posar-lo a disposició de la població.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.