Acords

 

Plenari 9 de juliol de 2020

S'acorda la creació de dues comissions de treball

-Comissió per a l'escolarització equilibrada
-Comissió de Ciutat Educadora

 

Plenari 28 de novembre de 2019

-S'aprova la constitució del nou Consell Escolar Municipals per al període 2019-2021

-S'aprova la constitució de la nova comissió permanent per al període 2019-2021

Consell Educatiu de Ciutat. Secretaria tècnica
Carrer de Rosselló 2-8
Tel. 977 010 046

Horaris: De 8:00 h a 15:00 h.

Consell Educatiu de Ciutat. Secretaria tècnica

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.