Acords

Plenari de 7 de març de 2013

S'acorda la creació de dues comissions de treball: 

  • Comissió de treball sobre l’escolarització equilibrada a Reus.
  • Comissió de treball per a l’impuls d’una plataforma per al voluntariat  per l’educació a Reus. 

Plenari del 8 de novembre de 2012

  • S’aprova la constitució del nou Consell Escolar Municipal per als exercicis 2012-2014
  • S’aprova la constitució de la nova Comissió Permanent del Consell Escolar Municipal per als exercicis 2012-2014

Plenari del 4 de juliol de 2012

  • S’aproven els resultats de les eleccions de renovació del Consell Escolar Municipal
  • S’aproven els dies de lliure disposició del curs 2012-2013: 2 de novembre de 2012, 7 de desembre de 2012, 11 de febrer de 2013 i  20 de maig de 2013
Consell Escolar Municipal. Secretaria tècnica
Carrer de Rosselló 2-8
Tel. 977 010 046

Horaris: De 8:00 h a 15:00 h.

Consell Escolar Municipal. Secretaria tècnica

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.