Consell d'Infants

El Consell Municipal d’Infants de Reus és un òrgan estable de participació ciutadana, on el conjunt d’infants de la ciutat pot exercir el seu dret a reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar als òrgans municipals competents llurs propostes, a fi de contribuir a millorar la seva ciutat. 

Aquest consell està format per alumnat de 6è de primària als que se'ls consulta diferents temes de ciutat, i alumnat de 5è de primària que participa del programa Infants Ciutadans.

Infants Ciutadans és un programa de participació infantil adreçat al cicle superior d’Educació Primària, que té com a fi promoure la participació activa dels nens i les nenes en la construcció, el desenvolupament i la millora de la ciutat, partint sempre dels principis que sustenten els drets dels infants.

Va començar a la ciutat de Reus al gener de 1998 seguint la proposta de Francesco Tonucci a Fano el 1991, La Città dei bambini. Es va iniciar amb la participació de 8 centres educatius, i ara ja hi participen una vintena de centres (entre públics i concertats).

Significa, sobretot, reconèixer als infants no sols com a ciutadans des d’avui, titulars de drets el primer dels quals és el dret d’expressar-se (raonar sobre coses que formen part de les seves vides i opinar sobre els problemes de la comunitat on viuen). Proposa repensar una ciutat on els infants puguin ser autònom i responsables i pretén considerar-los com a ciutadans de ple dret, ja que també poden ajudar a construir un futur millor per a tothom.

Els objectius del consell són:

  • Desenvolupar una major sensibilitat cap a la relació entre ciutat i infant.
  • Assumir la dimensió del nen/a com a prototipus del ciutadà, en la convicció que pensar la ciutat també en funció de les seves necessitats i els seus drets és una forma de repensar la ciutat per a les persones.
  • Projectar i experimentar solucions tenint en compte els infants amb el ple dret de ciutadania, entès com a dret a viure i utilitzar la ciutat.
  • Fer possible el debat i la participació dels infants en la vida de la seva ciutat.
 

L’Audiència Pública és el moment en què els representants del programa Infants Ciutadans de la ciutat expressen al govern de la ciutat les propostes que han treballat conjuntament a les escoles. És una oportunitat de participar en els assumptes públics d’una manera directa, en l’exercici dels drets i les responsabilitats dels infants com a ciutadans i ciutadanes. L’Audiència Pública és un mecanisme a l’abast de la ciutadania per participar en defensa dels drets en les decisions que prenen les autoritats municipals. Els infants de Reus, com a ciutadans i ciutadanes, també poden exercir aquest mecanisme reconegut per l’Ajuntament de Reus.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.