Consell Educatiu de Ciutat

El Consell Educatiu de Ciutat és un òrgan de participació ciutadana i un espai de trobada regular entre la ciutadania, entitats i l'ajuntament per debatre i recollir de forma continuada les opinions i les propostes sobre les actuacions municipals en matèria educativa.

El primer reglament d'aquest òrgan de participació nascut amb el nom de Consell Escolar Municipal es va aprovar al novembre del 1998, i es modifica l’any 2000.

L'any 2021 s’evoluciona cap a un nou model de reglament amb l’objectiu objectiu principal d’ampliar l’enfoc del consell cap a una mirada més educativa, no tan sols escolar, i que treballi en xarxa amb diversitat d'agents, de temps i d'espais educatius, per reforçar tota la ciutat com una comunitat educativa, entenent que els aprenentatges formen part de la trajectòria de vida i van més enllà dels centres educatius.

El nou reglament s’aprova al novembre del 2021 com a Reglament del Consell Educatiu de Ciutat  (CEC)  i regula les funcions, l'organització i el funcionament d'aquest òrgan de participació,

 

 A ftixers relacionats trobareu les actes des de 2019.

Consell Educatiu de Ciutat. Secretaria tècnica
Carrer de Rosselló 2-8
Tel. 977 010 046

Horaris: De 8:00 h a 15:00 h.

Consell Educatiu de Ciutat. Secretaria tècnica

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.