Composició i funcionament

El Consell Escolar Municipal de Reus pot funcionar, d’acord amb el seu reglament:

 • en ple
 • en comissió permanent
 • en comissions de treball, actualmenten tenim dues : escolarització equilibrada i Reus ciutat educadora 

Ple

El Ple del Consell Escolar Municipal de Reus estarà integrat per 54 membres com a màxim,  amb la proporció per sectors que s’especifica a continuació :

 • 10 representants de l’ Ajuntament designats pel Ple de la Corporació
 • 10 representants dels pares/mares d’alumnes
 • 10 representants dels professors/es
 • 10 representants dels alumnes
 • 6 representants de directors i titulars de centres
 • 6 representants del personal d’ administració i serveis
 • 2 representants de llars d’ infants

Comissió Permanent 

La Comissió Permanent és l'òrgan executiu del Consell Escolar Municipal de Reus i es compon de:

 • El/a president/a que serà el mateix/a que el/la del Consell Escolar Municipal
 • Un/a  representant de l'Ajuntament
 • Un/a  representant dels titulars d'escola privada/concertada
 • Un/a  representant dels/les directors/es de primària pública
 • Un/a  representant dels/les directors/es de secundària pública
 • Un/a  representant dels/les mestres
 • Un/a  representant dels/les alumnes
 • Un/a  representant dels/les pares/mares
 • Un/a  representant del Personal d'Administració i Serveis
 • Un/a  representant dels sindicats
Consell Escolar Municipal. Secretaria tècnica
Carrer de Rosselló 2-8
Tel. 977 010 046

Horaris: De 8:00 h a 15:00 h.

Consell Escolar Municipal. Secretaria tècnica

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.