Mapa Estratègic del Soroll

L’elaboració del Mapa Estratègic del Soroll respon a la necessitat d’adoptar un mètode comú, en l’àmbit europeu per avaluar la situació acústica ambiental existent destinat a evitar, prevenir o reduir els efectes nocius, incloent les molèsties, de l’exposició al soroll ambiental.

El mapa estratègic està constituït per:

  • El mapa de soroll real existent
  • El mapa de superació dels valors límit establerts al mapa de capacitat acústica
  • Els càlculs de població afectada als diferents nivells de soroll

Cal diferenciar entre Mapa Estratègic de Soroll i Mapa de Capacitat Acústica. El primer determina l’exposició al soroll ambiental o la situació acústica existent. El segon estableix la zonificació del territori per sensibilitat acústica i valors límits.

A través del mapa de capacitat acústica, l’Ajuntament estableix quins nivells de protecció té cada carrer, ja que defineix els límits màxims admissibles i són la referència per avaluar-ne el compliment.

En base a les zones de sensibilitat que estableix aquest mapa, no es poden superar els valors límit d’immissió:

  • Zona de sensibilitat Alta (exteriors): 60 decibels (dia) / 50 decibels (nit)
  • Zona de sensibilitat Moderada (per exemple, on hi ha activitat comercial): 65 decibels (dia) / 55 decibels (nit)
  • Zona de sensibilitat Baixa (per exemple, on hi ha activitat industrial): 70 decibels (dia) / 60 decibels (nit)
  • Els límits de qualitat interior depenen de l’ús de l’estança que s’avaluï (com ara dormitoris, on són 25 decibels

El Mapa estratègic de soroll de l’aglomeració de Reus i el Pla d’acció de contaminació acústica de Reus. Fase III, van ser aprovats definitivament el 28 de desembre de 2021. Pots consultar els documents a continuació:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.