Procés de preinscripció i matrícula

La preinscripció escolar és un procediment administratiu ordenat i transparent  per assignar una plaça escolar als infants o joves que s'han d'escolaritzar per primer cop en un centre educatiu determinat.  Les famílies han de presentar una sol·licitud indicant la llista ordenada dels centres que demanen i especificar-ne les circumstàncies (residència, exitència de germans al centre...). Només  es pot presentar una sol·licitud per alumne o alumna. A fitxers adjunts  podeu descarregar-vos la normativa que regula aquest procediment. 

En aquest apartat hi trobareu tota la informació necessària per saber quan són les jornades de portes obertes dels centres educatius, quan cal realitzar la preinscripció escolar per al proper curs, quina documentació cal aportar, el número de desempat que ordena les sol·licituds, etc.. En el menú superior podreu escollir les etapes escolars per saber tota la informació de cada una d'elles.

Preinscripció curs 2023/2024  d'I3 a 4t d'ESO  INFORMACIÓ PROVISIONAL (pendent publicació DOGC Resolució) 

Dates provisionals   de presentació de sol·licitud de preinscripció per al curs 2023-2024: 

Educació infantil (2n cicle) i educació primària: del 6 al 20 de març 

Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març

 

La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic que estarà disponible al web del Departament d'Educació (us posarem l'enllaç quan el Departament l'activi el mateix dia 6 o 8 depenent del nivell) 

Es podrà fer per sol·licitud electrònica per la qual caldrà identificador digital  o amb suport informàtic. 

Cal tenir adreça de correu electrònic en la qual es rebrà el resguard corresponent on hi constarà la data i el número de registre d'entrada.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a, en al qual s'hi poden indicar diverses peticions en centres diferents  ordenades per ordre de preferència. 

Trobareu la informació sobre  els criteris de prioritat i desempat,  la documentació  i les fases del procediment i el seu calendari (etapa 3-16) als apartats corresponents. 

Accés al tràmit de preinscripció per 2n ciclce d'educació infantil (I3 a I5)

Accés al tràmit de preinscripció per educació primària  (1r a 6è) 

Accés al tràmit de preinscripció per educació secundària obligatòria (1r a 4t d'ESO) 

Informació sobre la preinscripció al  Departament d'Educació 

Enllaç a la  consulta del número d'identificació de l'alumne (RALC o IDALU) 

Enllaç a un tutorial de com fer la preinscripció en línia curs 22-23

Si no heu presentat la sol·licitud de preinscripció dins de termini i us quedeu sense escolaritzar,  sou alumant de nova incorporació a Reus, o heu de demanar un canvi de centre per circumstàncies excepcionals heu de presentar la sol·licitud d'admissió al llarg del curs (la trobareu a fitxers relacionats) a l'OME amb cita prèvia. Demaneu-la al 977010046 de dilluns a divendres de 9 a 14 h i us informarem també de la resta de documentació que cal portar.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.