Procés de preinscripció i matrícula

La preinscripció escolar és un procediment administratiu ordenat i transparent  per assignar una plaça escolar als infants o joves que s'han d'escolaritzar per primer cop en un centre educatiu determinat i en aquesta pàgina web de l'Ajuntament de Reus hi trobareu la informació general relativa al procés.

Si voleu la informació  més detalla de tot el procés, us recomanem que consulteu la pàgina web del Departament d'Educació  https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/index.html.

 Preinscripció curs 2024/2025  d'I3 a 4t d'ESO 

 RESOLUCIÓ EDU/465/2024, de 22 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2024-2025.https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=979404#section-Altres_disposicions


   Calendari del procés

a) Educació infantil (2n cicle) i educació primària: del 6 al 20 de març de 2024, ambdós inclosos.

b) Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març de 2024, ambdós inclosos. La documentació es pot presentar fins al 22 de març de 2024. 

En els dos casos:

- Publicació de l'oferta inicial: 5 de març de 2024 (veure fitxer adjunt al final de la pàgina)

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 17 d'abril de
2024. Consulteu el fitxer que hi ha al final de la pàgina (17_04_24 Barem provisional) o bé pots consultar-ho aquí: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/preinscriute/seguiment-sollicitud/llista-sollicituds-puntuacio/index.html
- Termini de reclamació de la puntuació provisional: del 17 al 22 d'abril de 2024, utilitzant l'eina electrònica per
adjuntar les reclamacions:https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/preinscriute/seguiment-sollicitud/llista-sollicituds-puntuacio/index.html
- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les
reclamacions: 25 d'abril de 2024.https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/preinscriute/seguiment-sollicitud/llista-despres-reclamacions/
- Sorteig del número de desempat: 30 d'abril de 2024, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament
d'Educació (Via Augusta, 202-226, Barcelona). 81801 és el número de desempat.
- Publicació de la llista ordenada: 2 de maig de 2024. https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/preinscriute/seguiment-sollicitud/llista-ordenada/

- Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció d'alumnat amb necessitats educatives

específiques derivades de situació socioeconòmiques desafavorides sense assignació (assignació d'ofici): 14 i
15 de maig de 2024, ambdós inclosos
- Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d'ofici): del
29 al 31 de maig de 2024, ambdós inclosos.
- Publicació de l'oferta final: 7 de juny de 2024.
- Publicació de les llistes d'alumnes admesos i, si escau, de la llista d'espera: 10 de juny de 2024.
- Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al segon cicle de l'educació infantil, a
l'educació primària o l'ESO: del 18 al 26 de juny de 2024, ambdós inclosos.
- Publicació de la llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió: 30 de
setembre de 2024. 


  Presentació de la sol·licitud 

La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic que estarà disponible al web de preinscripció  del Departament d'Educació.Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a, en al qual s'hi poden indicar diverses peticions en centres diferents  ordenades per ordre de preferència. Trobareu la informació sobre  els criteris de prioritat i desempat,  la documentació  i les fases del procediment i el seu calendari (etapa 3-16) als apartats corresponents. 

Accés al tràmit de preinscripció per 2n ciclce d'educació infantil (I3 a I5 de 3 a 6 anys)  fins el 20 de març de 2024

Accés al tràmit de preinscripció per educació primària  (1r a 6è, de 6 a 12 anys)  fins el 20 de març  de 2024

Accés al tràmit de preinscripció per educació secundària obligatòria (1r a 4t, de 12 a 16 anys)  fins el 20 de març de 2024

Enllaços d'interès:

Informació sobre la preinscripció al  Departament d'Educació 

Guia per a la preinscripció i matrícula. Curs 2024-2025.

Enllaç a un tutorial de com fer la preinscripció en línia curs 2024-2025 

Enllaç a la  consulta del número d'identificació de l'alumne (RALC o IDALU) 


 Preinscripció curs 2024/2025  d'I3 a 4t d'ESO. Fora de termini. 

Si no heu presentat la sol·licitud de preinscripció dins de termini i us quedeu sense escolaritzar, podeu presentar-la del 2 al 22 d'abril de 2024. Podeu presentar-la telemàticament des d'aquest enllaç:https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/index.html  . També podeu demanar cita prèvia a l'OME.

  Preinscripció curs 2024/2025  d'I3 a 4t d'ESO. Matrícula viva.

Si sou alumnat de nova incorporació a Reus, o heu de demanar un canvi de centre per circumstàncies excepcionals podeu fer  la sol·licitud d'admissió al llarg del curs a l'OME amb cita prèvia.

Demaneu-la al 977010046 al 977 010 010 de dilluns a divendres de 9 a 14 h  o en aquest enllaç  

Caldrà que porteu els documents identificatius de progenitors i menors a escolaritzar, els certificats de naixement o llibre de família i les últimes notes en cas de ser alumant del mateix sistema educatiu que a Catalunya. Si és un canvi de centre sense canvi de domicili caldrà que s'aporti carta explicativa dels motius de canvi i/o altra documentació que es cregui oportuna. 

Si no us podeu desplaçar a l'oficina podeu fer la petició en línia en aquest enllaç i seguir les instruccions. 

  

Escolarització equilibrada 

Enllaç vídeo REUS CIUTAT EDUCADORA 


D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.