BAT, FP, PFI i adults

A Reus.cat ens fem ressó de les resolucions del departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a les normes de preinscripció i matrícula i calendari per a la preinscripció. Consulteu aquesta informació en els desplegables situats a la part superior d'aquesta pàgina.

Puntuacions per àrees de proximitat:

BAT és àrea única i tothom empadronat a Reus obté 30 punts de proximitat. 

PFI hi ha dues àrees 1 i 2. Àrea 1 són els residents a Reus i obtenen 30 punts, àrea 2 són els residents a altres pobles del Baix Camp i obtenen 15 punts. 

Calendari de la preinscripció

 • Batxillerat: del 27 de maig al 3 de juny 
 • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà: del 2 al 8 de juny
 • Cicles formatius de grau superior: del10 al 17 de juny
 • Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà: del 2 al 8 de juny
 • Cicles foramtius d'arts plàstiques i disseny de grau superior:  del 10 al 17 de juny
 • Ensenyaments impartits en centres i aules de formació d'adults: del 15 al 29 de juny
 • Ensenyament d'idiomes a escoles oficials d'idiomes:del 31 d'agost al 3 de setembre 
 • Música o dansa integrats amb l'educació primària, l'ESO o el Batxilerat:  del 13 al 20 de maig

 

 •  Programes de formació i inserció: del 25 de maig al 5 de juny

 

Educació d'adults CFA Marta Mata

Per presentar la sol·licitud de preinscripció del 15 al 29 de juny cal que: 

 1. Accediu a la web del centre:https://agora.xtec.cat/cfaescolamartamata/ 
 2. Descarregueu l'imprès de sol·licitud de preinscripció i ompliu-la correctament (també el podeu trobar a aquesta pàgina a fitxers relacionats) 
 3. Envieu-lo escanejat o fotografiat  a l'adreça de correu electrònic següent: [email protected]   amb la documentació següent (per majors d'edat i per tots els ensenyaments): DNi, NIE o passaport vigent i targeta sanitària individual. A assumpte cal posar ensenyament que es sol·licita i nom i congoms de la persona sol·licitant. Exemple: GES_nom_cognom1_cognom2
 4. Un cop rebut tot correctament us enviaranun correu de confirmació amb el nñúmoero de sol·licitud atorgat. 
Si es tracata d'alumnes menors d'edat cal omplir l'apartat de sol·licitud destinada a les dades dels pares o tutors legals, adjuntar una còpia de la documentació dels pares o tutors legals i una còpia de la pàgina del llibre de família on apareix el menor sol·licitant, i la dcoumentació justificativa per la qual compleix un dels requisits estblerts per matricular-se en un centre d'adults tot i ser menor d'edat (certificat PFI aprovat o contracte de treball)
   
Si la voleu presentar presencialment cal que demaneu cita prèiva a l'adreça de correu electrònic següent: [email protected] , indicant l'ensenyament sol·licitat i facilitant un número de telèfon de contacte. 
 
En cap cas s'atendrà a ningú que no hagi demanat cita prèvia o es presenti sense mascareta quirúrgica o guants. 

 

Oficina Municipal d’Escolarització (OME)
Carrer de Rosselló 2-8
Tel. 977 010 046

Horaris: Horari d'atenció: De dilluns a divendres. Matins de 9 a 14 h. Tardes, prèvia cita, al 977 010 046. En periodes de preinscripció d'educació infantil, primària i ESO de 8.30 a 14 i tardes amb cita prèvia.

Carrer de Rosselló 2-8

L'atenció presencial, sempre amb CITA PRÈVIA.

Oficina Municipal d’Escolarització (OME)

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.