Observatori Econòmic

L'Observatori Econòmic de l’Ajuntament de Reus és una eina municipal que analitza la canviant realitat local a partir de la recollida de dades estadístiques, que interpreta i situa en un context global, a través de la comparació de resultats i que facilita la planificació estratègica. És un recurs al servei de l’Ajuntament però que es difon públicament per tal que pugui ser útil al conjunt de la societat.

Com a eina oberta per a la consulta de dades, l'Ajuntament publica el portal web observatori.reus.cat. Aquest és un espai que permet conèixer la realitat socioeconòmica de la ciutat a partir de la representació gràfica de dades estadístiques d’evolució de la demografia, el mercat de treball i les activitats econòmiques. A partir de dades obertes de l’Ajuntament o d’altres administracions es poden visualitzar, interpretar i analitzar fàcilment les dades per la presa de decisions estratègiques de ciutat i també per la ciutadania i el teixit productiu.

L’eina es posa en marxa al 2022 amb les dades més significatives com són les dades de la població d'acord al padró municipal, del teixit productiu d'acord al cens municipal d'activitats i del mercat de treball segons dades d'evolució de l'atur del SOC des del 2017 però l'objectiu és anar ampliant les dades mostrades progressivament.

Observatori.reus.cat

Al peu d’aquesta pàgina pots consultar l'històric d'estadístiques realitzades abans de la publicació del portal web d'observatori de dades.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.