Observatori Econòmic

L'Observatori Econòmic de l’Ajuntament de Reus és una eina municipal que analitza la canviant realitat local a partir de la recollida de dades estadístiques, que interpreta i situa en un context global, a través de la comparació de resultats.

L’Observatori és alhora un suport per poder planificar accions de forma estratègica. Aquesta és un recurs al servei de l’Ajuntament però que es difon públicament per tal que pugui ser útil al conjunt de la societat.

Al 2017 l’Observatori fa un nou pas i es dota d’un aplicatiu informàtic de gestió basat en el big data i l’anàlisi de dades que facilia l’explotació estadística de la base de dades del registre municipal d’activitats econòmiques. L’eina facilita l’anàlisi de la informació disponible a la base de dades i, per tant, permet disposar fàcilment d’informació sobre l’evolució de les altes i baixes de les activitats econòmiques, així com del detall per tipologia i sectors, o la seva distribució per barris de la ciutat.

Informe d'activitats

Al peu d’aquesta pàgina podeu consultar l'històric d'estadístiques realitzades des d’aquest observatori.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.