Quins serveis t'oferim

Quins serveis oferim?

L’Arxiu Municipal atén les sol·licituds d’accés a la informació/documentació que els ciutadans fan arribar bàsicament a través de dos canals:

  • Presencialment
  • Telemàticament

El serveis que s’ofereixen són:

Þ    Consulta i reproducció de documents

Þ    Orientació i assessorament en la consulta de documents que formen part del fons tant municipal com el provinent de particulars

Þ    Assessorament en organització i gestió de fons i col·leccions

Þ    Assessorament en conservació preventiva

Þ    Posada a disposició d’una Biblioteca especialitzada

Þ    Visites concertades per diferents col·lectius

Þ    Activitats de difusió cultural i de formació

Þ    Recolzament en activitats de divulgació d’estudis i investigacions científiques relacionades amb la ciutat de Reus i el seu territori.

Accedir a la Carta de Serveis (properament)

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.