Documents digitalitzats

Aquesta secció facilita la consulta a distància de la documentació digitalitzada vinculada a l’Arxiu Municipal de Reus.


EL LLIBRE DEL JUHÍ DE PROHÒMENS DE LA VILA Y TERME DE REUS 

Juy de ProhomsEl Llibre del Juy de Prohòmens de la vila y terme de Reus,  compila les sentències dictades per aquest tribunal entre els anys 1610 i 1717. Amb la invocació Los noms de Nostre Senyor Déu Jesuchrist y de la humil Verge Maria, mare sua, y del gloriós Sant Pere, patró nostre, humilment invocats” s’iniciaven tots els judicis que dugueren a terme els prohoms de Reus des de finals de l’Edat Mitjana fins a la desaparció d’aquesta mena de “tribunal popular” a partir de l’aplicació dels decrets de Nova Planta.

Inicialment els judicis es registraven en els Llibres dels consells municipals, juntament amb les deliberacions i determinacions adoptades pels jurats i consellers de la vila, però a partir de 1610, es decidí aplegar-los en un únic volum.
 
 
 
 

El Llibre del Comú de Reus de 1391

El Llibre del Comú de Reus de 1391Llibre de comptes de 1391 (Arnau Duran) en el qual s'apuntaven ingressos i despeses ocasionades per la gestió diària del municipi i finalment es feia el balanç anual.

A banda de la informació fiscal i financera de l'època els llibres també inclouen moltes notícies per al coneixement de la vida diària del seu temps.

Conté la primera mostra coneguda de l'escut de Reus.

Llibre del Comú 1391 (PDF) 

 


El Llibre del Comú de Reus de 1359

El Llibre del Comú de Reus de 1359Llibre de comptes de 1359 (Guillem Espuny) en el qual s'apuntaven ingressos i despeses ocasionades per la gestió diària del municipi i finalment es feia el balanç anual.

A banda de la informació fiscal i financera de l'època els llibres també inclouen moltes notícies per al coneixement de la vida diària del seu temps.

Llibre del Comú 1359 (PDF)  

 


El Llibre Verd

El llibre de privilegis de la ciutat de Reus o Llibre Verd, anomenat així pel color de les cobertes, recull un seguit de privilegis, concessions, concòrdies, sentències... compilades al llarg dels segles XVI i XVII, tal i com evidencien les característiques paleogràfiques del llibre i la seva datació.

Llibre verd (PDF)

 


El Llibre de la Cadena

El llibre de la cadenaÉs un dels documents legals més antics pertanyents al municipi de Reus. El «Llibre de la Cadena» –així denominat per la cadena metàl·lica que el ferma i que permetia també fixar el volum en un escriptori– és un referent patrimonial local de primer ordre i recull les ordinacions urbanes de l’antiga vila de Reus, una compilació legal formada al final del segle XV pels seus jurats i que aplegà en un sol cos el conjunt de diferents ordinacions i crides promulgades pels seus antecessors des d’un segle enrere, per al seu millor coneixement i observança, tant per part de les pròpies autoritats com de tots els habitants de la vila. Les ordinacions urbanes representen l’element de més permanència i durada en aquest àmbit de vigència municipal. El volum, de 275 x 210 mm, fou bellament relligat amb pell i metall i ostenta l’escut bàsic de la vila, amb la rosa heràldica –símbol o emblema del consistori o universitat de Reus– posada al damunt de les claus creuades que representen la parròquia de Sant Pere (IMMR 2252).

Llibre de la Cadena (1/2) (PDF)

Llibre de la Cadena (2/2) (PDF)


Informatiu Arxiu i Butlletí informatiu de l'Arxiu Municipal de Reus

Informatiu Arxiu 01Al llarg dels anys 1997 i fins al 2008, l'Arxiu Municipal va editar un seguit de publicacions, primer sota el nom d'"Informatiu Arxiu" i posteriorment com a "Butlletí informatiu de l'Arxiu Municipal de Reus", que es van convertir en una eina més de la divulgació del patrimoni documental de la ciutat, i també de la seva història. Articles referents a temes històrics, a esdeveniments culturals de la ciutat o a aspectes arxivístics van omplir les seves pàgines. Ara, es posen a disposició de consulta ciutadana amb la voluntat de recuperar les aportacions, en els diversos àmbits esmentats, que es van recollir en les quinze publicacions que es van editar.

Informatiu Arxiu 01

Informatiu Arxiu 02

Informatiu Arxiu 03

Informatiu Arxiu 04

Informatiu Arxiu 05

Informatiu Arxiu 06

Informatiu Arxiu 07

Informatiu Arxiu 08

Informatiu Arxiu 09

Butlletí informatiu de l'Arxiu Municipal de Reus 10

Butlletí informatiu de l'Arxiu Municipal de Reus 11

Butlletí informatiu de l'Arxiu Municipal de Reus 12

Butlletí informatiu de l'Arxiu Municipal de Reus 13

Butlletí informatiu de l'Arxiu Municipal de Reus 14

Butlletí informatiu de l'Arxiu Municipal de Reus 15

 


PUBLICACIONS DE L'ARXIU

 

Aproximació a la història de l'Arxiu Municipal de Reus

Aproximació a la història de l'Arxiu Municipal de ReusAproximació a la història de l'Arxiu Municipal de Reus, obra de l'historiador i arxiver Ezequiel Gort i Juanpere, ens fa viatjar a través del temps i ens explica amb tot rigor històric la història de l'Arxiu de la ciutat, des de les primeres notícies que en tenim (del segle XIV) fins a l'any 2010, moment en que s'inagurà l'actual edifici.
El llibre, va ser publicat l'any 2011 dins la col·lecció Publicacions de l'Arxiu Municipal de Reus.
 
 


Sia de tots conegut... Catàleg de pergamins de l'Arxiu Municipal de Reus.1 (1020-1350)

Sia de tots conegutCatàleg dels pergamins de l'Arxiu Municipal de Reus compresos entre els anys 1020 i 1350. Es tracta, en total, de dos-cents vuitanta-sis documents. De tots ells en poden destacar alguns dels documents essencials per a la història de la ciutat, com són les dues cartes de població o les concessions del mercat i de la fira.

Catàleg dels pergamins de l'ARxiu Municipal de Reus. 1 (1020-1350) PDF 

 

Viure sota les bombes. Els bombardeigs a Reus 1937-1939

Viure sota les bombes. Els bombardeigs a Reus 1937-1939Aquest llibre és producte d'un estudi exhaustiu i rigorós d'una de les etapes més dures i cruentes de la història de la ciutat. Ezequiel Gort i Salvador Palomar, amb la seva investigació, fan una rica aportació a la memòria històrica centrant-se en el període 1937-1938 i relatant-nos quines foren les conseqüències dels bombardeigs a la ciutat i com es va defensar la població davant d'aquests atacs aeris.

Viure sota les bombes. Els bombardeigs a Reus (1937-1939) PDF

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.