Consulta de la documentació

El Quadre de fons de l’Arxiu Municipal de Reus

La funció essencial del Quadre d'Organització de Fons (QdOF) és enumerar i identificar cada fons documental i cada col·lecció que l'Arxiu custodia. Serà doncs el primer instrument informatiu i descriptiu del contingut de l'arxiu.

Accedir al Quadre d'Organització de Fons de l'Arxiu Municipal de Reus (PDF) (en revisió)

Guia de fons

La Guia és un dels instruments de descripció bàsics. El seu objectiu és proporcionar informació sobre tots o part dels fons documentals de l’arxiu, facilitant dades genèriques sobre les grans agrupacions documentals, sobre la història dels òrgans productors i sobre l’arxiu.

Entenem per fons el conjunt de documents de qualsevol classe produït per una persona, organització o institució en l'exercici de les seves activitats al llarg de la seva vida o existència. 

Entenem per col·lecció el conjunt de documents reunits voluntàriament amb criteris temàtics, tipològics, geogràfics, cronològics, etc. per una o més persones, entitats, o institucions.

  • Fons de l’Administració local 
    • Fons Ajuntament de Reus

Comprèn el conjunt de documentació generada per l'Ajuntament de Reus al llarg de la seva existència, en el marc de les funcions i activitats que li són pròpies, és a dir acció de govern, organització i gestió administrativa, gestió del patrimoni municipal, gestió dels recursos econòmics i financers, gestió del territori (urbanisme, obres i mobilitat), sostenibilitat i medi ambient, ordenació i promoció de l'activitat econòmica, educació, cultura, benestar i salut i seguretat i protecció ciutadana.

Accedir a la descripció del fons de l’Ajuntament de Reus (link al pdf)

  • Fons personals

Anomenem fons personals al conjunt de document que ha aplegat una persona al llarg de la seva vida en l'exercici de la seva activitat professional, intel·lectual, econòmica, etc. 

    • Fons Enriqueta Prats Auqué 

Enriqueta Prats va néixer a Reus el 6 de setembre de 1928. Va cursar els estudis de dansa a Barcelona i, una vegada tornada a Reus, va fundar l’Acadèmia Artis l’any 1947, la primera escola de dansa de la ciutat. Pionera en la recerca sobre la ballarina Rosa Mauri, la figura de la qual ha posat en valor i n’ha recuperat llur memòria i trajectòria professional

Accedir a la descripció del fons Enriqueta Prats Auqué (link al pdf) 

  • Fons Xavier Amorós Solà

Xavier Amorós Solà és un escriptor, poeta i periodista de Reus, nascut el 7 d'abril de 1923 a Reus. La seva carrera literària va iniciar-se amb la poesia i el teatre però ben aviat abandonà aquetes disciplines per dedicar-se plenament al seu talent més destacat, el de la prosa i les memòries personals. Entre els seus títols memorialístics més destacats cal esmentar El camí dels Morts, Històries de la plaça de Prim, Tomb de ravals i Temps estranys. Entre els premis literaris més importants que ha guanyat es troben el premi Santiago Rusiñol (1958), el premi Carles Riba (1964) i el Premi de Literatura Catalana i el de Poesia de la Generalitat de Catalunya (1982).

Accedir a la descripció del fons Xavier Amorós Solà (link al pdf)

    • Fons Cels Gomis i Mestre

Format pel conjunt de documents produïts i rebuts per Cels Gomis i Mestre en l’exercici de les seves activitats personals i professionals. En aquest darrer àmbit destaquem les activitats que exercí en el camp de la recerca i divulgació de la cultura popular, des de la perspectiva de la paremiologia, el vocabulari, la fraseologia i la literatura oral, les creences i la religiositat. També cal fer èmfasi en les referències documentals a la seva activitat professional com enginyer de camins i ferrocarrils que el portà a participar en diverses obres públiques, sobretot en les de traçat de les línies fèrries construïdes a partir del darrer quart del segle XIX.

Accedir a la descripció del fons Cels Gomis i Mestre (properament)

 

 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.