La Caixa del Comú

Els Llibre de Clavaria de l’any 1367 ja ens parla de que la documentació de la vila es guardava en un caixa, la “Caixa del Comú”. Un bon exemple del que podria haver estat aquest primitiu arxiu el trobem en una peça que actualment es troba a Museu Salvador Vilaseca, la coneguda com a Caixa de Cabdals, Caixa de les tres claus o Caixa del Comú.

Amb unes dimensions de 83x144,5x84 cm, és una peça molt possiblement de principis del segle XVI, de fusta i ferro.

Es tracta doncs d’una caixa de fusta de roure i noguera, de secció rectangular que té l'obertura per la part superior, amb tres panys, un al damunt de la caixa i els altres a la part frontal. La tapa té major superfície que la pròpia caixa i fou utilitzada per l'Ajuntament de Reus per custodiar-hi diners i documents.

La caixa es trobava dipositada al Museu Prim Rull, però va ser traslladada per l'Ajuntament republicà a Poblet cap al final de la guerra. L'any 1940, la caixa, que  estava a la residència de Poblet d'Eduard Toda, va ser posada  a disposició del municipi un altre cop. Aquesta notícia va ser publicada al "Diario Español" (Tarragona), núm. 386 del 17 d'abril de 1940, p. 3. 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.