Polítiques de participació

La participació de la ciutadania és un eix clau en el desenvolupament de la ciutat. Els centres cívics actuen de dinamitzadors de la participació però també es busca la intervenció ciutadana en la configuració de projectes que dissenyen el futur del territori i en la gestió del dia a dia de la ciutat a través dels processos participatius i la resta de mecanismes que defineix el Reglament de Participació Ciutadana.

La ciutat de Reus va ser pionera en aprovar un dels primers reglaments de participació de Catalunya, l'any 1986. Al 2015, el Ple Municipal decideix impulsar-ne la reforma i l'acord dona el tret de sortida a un procés participatiu que culminarà durant el 2018 amb l'aprovació del nou reglament. El nou document regula els canals de relació entre la ciutadania i l'Ajuntament de Reus, per promoure i facilitar la participació en la presa de decisions polítiques i en la gestió dels serveis i els assumpte d'interès municipal. Alhora, s'adapta a la demanda creixent de la ciutadania per una major participació, rendició de comptes i transparència de les institucions.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.