Procés participatiu de l'Ordenança de civisme

Sessió participativa de l'ordenança de civisme

L'Ajuntament de Reus ha realitzat un procés participatiu de debat sobre l'Ordenança de Civisme amb l'objectiu de fomentar un diàleg ciutadà a l'entorn de l'Ordenança de Civisme i de les millores possibles.

Aquest procés és resultat d'una proposta del Govern realitzada en el marc de la Comissió d'estudi de la derogació de l'Ordenança de Civisme, presidida per l'alcalde. El procés participatiu ha inclòs una fase de treball a través de tallers de debat. A més, la ciutadania interessada ha pogut realitzar les seves aportacions.

Els objectius de l'Ordenança de civisme són:

  • Establir mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic.
  • Tenir recollides en una mateixa ordenança totes les conductes incíviques que provoquen malestar a la ciutadania i moltes vegades una despesa innecessària a l'administració.
  • Disposar d'un document escrit que permeti, en cas que sigui necessari, fer front a les situacions i circumstàncies que puguin afectar la convivència i si s'escau, poder establir una sanció.
  • Donar resposta a les demandes que la ciutadania, en la seva majoria, a través de les associacions de veïns, fan arribar a l'Ajuntament.
  • Aplicar-la a tot el terme municipal i a totes les persones que s'hi trobin.
  • Aplicar-la en tots els espais públics de la ciutat i en espais de titularitat privada quan conductes i/o activitats puguin afectar a la convivència i a l'ordre públic.
  • Dur a terme polítiques educatives i preventives que fomentin la convivència i el civisme
  • Realitzar campanyes i col·laboracions amb la ciutadania, organitzada o no, a favor de la convivència i el civisme a la ciutat.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.