Pressupostos participatius

L’Ajuntament de Reus obre al 2017, i per primera vegada, un procés participatiu per permetre que la ciutadania decideixi sobre els pressupostos municipals. Al 2017, la ciutadania de Reus va proposar i decidir a què s'havien de destinar 750.000 euros de la partida d’inversions. Els Pressupostos Participatius se circumscriuen en les polítiques de Govern Obert, amb l’objectiu de promoure i implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics, mitjançant un sistema de participació.

L'eina digital de l'Ajuntament de Reus per a la participació és «participa.reus.cat», basada en programari lliure i desenvolupada en obert per articular processos de participació.

Pressupostos participatius 2022

Al 2022, els veïns i veïnes de Reus decideixen la destinació d'1.000.000€ de la partida d’inversions. La participació és oberta a la població de 14 anys o més empadronada a Reus a 15 de setembre de 2022. El procés s'inicia el 3 d'octubre.

La plataforma Participa.reus.cat detalla qui pot particpar, com i quines són les etapes del procés.

Anar a Participa.reus.cat

 Pressupostos participatius 2022


D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.