Procés participatiu del Reglament de Participació Ciutadana

La regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència va impulsar un procés participatiu per promoure el debat ciutadà al voltant de la participació ciutadana. Les conclusions i propostes que en van sorgir, han servit de base per a l’elaboració del nou Reglament de Participació Ciutadana.

El nou Reglament de Participació és un document modern, actual, que recull tot els mecanismes del govern obert, de la transparència, fet amb i per a la ciutadania, amb mecanismes de participació i decisió consensuats, amplis, equitatius, transversals i àgils.

Així mateix, contempla els drets on tots els reusencs i reusenques puguin trobar les eines per poder intervenir directament o mitjançant les seves associacions en aspectes de la vida de la ciutat. I és un document obert i flexible per tal de poder incorporar totes aquelles experiències i iniciatives que puguin anar apareixent i puguin ser d’interès per a la ciutat i per a l‘impuls de la participació, així com eines modernes que facin la participació més fàcil i assequible a la ciutadania.

Els objectius de l’elaboració del nou Reglament de Participació han estat:

 • Promoure processos i facilitar espais de participació que permetin la deliberació ciutadana sobre temes municipals d’interès comunitari.
 • Aproximar el govern de la ciutat a les persones, mitjançant els canals de consulta i de participació que siguin adients a cada context.
 • Sistematitzar els processos participatius impulsats per l’Ajuntament. 
 • Dinamitzar i promocionar les entitats sense ànim de lucre i la participació de la ciutadania a nivell individual.

Fases del procés participatiu
El procés d’elaboració del reglament ha tingut les fases següents:

 • Fase de disseny: recollida d’informació de la participació ciutadana a Reus; recollida d’informació de reglaments d’altres municipis; identificació dels participants; i procés de difusió i convocatòria.
 • Fase d’informació i Debat: sessió informativa; tallers de participació; participació online; i primer informe de resultats.
 • Fase de retorn: sessió de retorn després de contrastar l’informe amb els serveis jurídics; Espai online de propostes de millora; i Informe final.

Tallers de participació
Al mes d’octubre de 2018 es van realitzar els tallers de participació oberts a la ciutadania, gratuïts i oberts a tots els ciutadans i les ciutadanes empadronats a Reus majors de 16 anys.

 

Durant el 2018 es van realitzar els taller següents.

 • Centre Cívic Ponent. Dimarts 11 d’octubre, 19:00h.
 • Centre Cívic Llevant. Dijous 13 d’octubre, 19:00h.
 • Centre Cívic Mas Abelló. Dimarts 18 d’octubre, 19:00h.
 • Centre Cívic Migjorn. Dijous 20 d’octubre, 19:00h.
 • Centre Cívic Mestral. Dilluns 24 d’octubre, 19:00h.
 • Centre Cívic del Carme. Dijous 27 d’octubre, 19:00 h.
 • Taller de tècnics municipals. Dilluns, 19 de setembre, 11:00h.
 • Taller de joves. Dijous, 10 de novembre, 17:30h.

Taller de joves sobre el reglament de participació Taller de tècnics municipals sobre el reglament de participaió


Participació online
De manera paral·lela a la fase de participació presencial, l’Ajuntament va obrir un canal de participació online, basat en un qüestionari sobre aspectes relacionats amb la informació i la participació de la ciutadania.

Fase de retorn
Una vegada analitzats i fet l’informe dels resultats, es realitza una sessió de retorn per tal de presentar el document a tots els participants, el 30 de novembre de 2018, a la sala d'actes de l'antic hospital. Consulteu el document de conclusions als fitxers relacionats, al peu d'aquesta pàgina.

Comissió municipal

Una vegada culminat el procés de participació ciutadana, l’informe final s’eleva a la comissió municipal creada específicament per a treballar el Reglament de Participació Ciutadana, i en la que hi són representats tots els grups municipal. És en aquesta comissió on es debat políticament el document abans de portar-lo a aprovació del plenari de l’Ajuntament. El Ple aprova per unanimitat el Reglament de Participació Ciutadana de Reus en la sessió d'11 de febrer de 2019 i l'aprovació definitiva té lloc el dia 20 de setembre de 2019.

Tota la informació, a la plataforma per a la participació de l'Ajuntament de Reus: participa.reus.cat

PARTICIPA.REUS.CAT

Campanya d’inscripció al Registre ciutadà
Coincidint amb el procés participatiu, la regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència anima a la inscripció al Registre Ciutadà.

 

Inscripció al Registre Ciutadà


D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.