SÀPIENS, POSA'T ELEGANT!

Cercador d'Activitats

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

icon
A qui s'adreça: 

8-12 anys
12-16 anys
Famílies

Primària
Secundària
Famílies
Objectius: 

Eren presumits els nostres avantpassats? Coneixerem la prehistòria a partir dels elements d’ornamentació del cos que conserva el museu. Reflexionarem sobre la importància de la imatge del propi cos ja des de temps prehistòrics.

Descripció: 

Un taller multidisciplinari on reflexionarem sobre els nostres orígens i serem capaços de posar-nos a la pell dels homes i dones prehistòrics del neolític. Acabarem creant un collaret seguint els mateixos passos que els nostres avantpassats, a partir dels materials i tècniques que tenien a l’abast a la prehistòria. Un taller experimental i una aproximació a la prehistòria motivadora per als infants i joves.

Una activitat ideal per treballar la prehistòria per projectes, ja que l’enfoc des de diverses disciplines d’aquesta activitat així ho permet: història, art, tecnologia, psicomotricitat fina, geografia, etc.

Competències presents:

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual (imatges projectades i raonament durant el joc).
  • Competència artística i cultural (taller collaret).

Competències específiques:

  • Dimensió percepció, comprensió i valoració (àmbit artístic) Competència 1. Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual i sonora de l’entorn natural i cultural.
  • Dimensió imaginació i creativitat (àmbit artístic) Competència 9. Dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques multidisciplinàries.
  • Dimensió interpersonal (àmbit educació en valors). Competència 6.
  • Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.
Requisits: 

Grup-classe. Màxim 30 alumnes per grup. *Nombre de participants per grup segons la normativa vigent.

Calendari: 
Tot el curs
Horari: 

Horari escolar. Durada de l’activitat:  2,30 h. aprox.

Preu: 
6 euros per participant (120€ grups inferiors a 20 participants). Activitat subvencionada: places limitades!
Organització: 

Organització: CÒDOL educació www.codoleducacio.com
Més informació: www.codoleducacio.com
Persona de contacte: Mar Morelló / Inês Tanqueiro
Adreça: C/ Ample 6, 2n, 43202 Reus
Telèfon: 977 327 362 – 616 856 080
Inscripció: www.codoleducacio.com, [email protected]
Full d’inscripció SI https://codoleducacio.com/activitats/sapiens-posat-elegant/

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.