Recollida comercial/industrial

El servei de recollida comercial és el servei encarregat de retirar els residus que es generen a les activitats comercials i de serveis de la ciutat, així com alguns residus generats per les activitats industrials que tenen característiques semblants als residus comercials. A través del telèfon 010 o a través de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), es poden realitzar consultes relacionades amb el servei de recollida comercial, ja sigui sobre la recollida del cartró, la recollida d'orgànica, el vidre o el rebuig.

Recollida del cartró

La recollida del cartró comercial es un servei gratuït que es du a terme de dilluns a dissabte. Els establiments han de deixar el cartró ben plegat al costat de la façana de l'establiment en l'horari estipulat.

Per donar cobertura a les zones més comercials de Reus, es realitzen quatre itineraris diferents. Es poden consultar les rutes i els horaris del servei de recollida del cartró en el següent document (PDF):

Rutes de recollida de cartró comercial

Recollida d'orgànica, vidre i rebuig

Camió de recollida comercial.

Tota activitat econòmica de la ciutat té la possibilitat de gestionar els seus residus mitjançant gestors autoritzats o acollir-se a la recollida municipal.

Si els establiments no volen estar adherits al servei de recollida de residus comercials que presta l'Ajuntament de Reus, hauran de justificar a l'Àrea de Medi Ambient la gestió dels seus residus mitjançant un gestor de residus privat i autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya.

Les activitats econòmiques que gestionin els seus residus mitjançant el servei municipal de recollida de residus han de pagar un preu públic establert a l'ordenança municipal número 22. A més, també han de complir les normes i horaris de recollida estipulats.

El sistema de recollida utilitzat és la recollida porta a porta, a través del qual els establiments disposen de contenidors particulars per a la separació dels diferents residus i que treuen al carrer només en el moment de la recollida.

Horaris del servei
L'horari de recollida dels contenidors depèn dels serveis contractats.

Normes del servei

 • Els residus han de dipositar-se en bosses ben tancades dins dels contenidors que cedeix l'Ajuntament de Reus, exceptuant el cartró, que es deixa ben plegat a la porta de l'establiment.
 • Els contenidors només poden estar al carrer durant les hores indicades pels responsables del servei de recollida, la resta d'hores han de restar dins l'establiment.
 • Aquests contenidors són propietat de l'Ajuntament de Reus, que els cedeix a l'activitat comercial mentre aquesta estigui adherida al circuit de recollida comercial de residus. En cas de cessió de l'activitat comercial, els contenidors seran retornats a l'Ajuntament de Reus i en cap cas tindran una altra destinació.
 • La neteja dels contenidors és responsabilitat de l'establiment. Dins del cost del servei s'inclouen dos rentats intensius anuals
 • L'Ajuntament es reserva el dret de retirar els contenidors en cas que aquests no s'utilitzin adequadament o bé no n'estigui justificat el seu ús.

 

Els establiments que així ho vulguin poden sol·licitar la incorporació, baixa o modificació en el servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals a través de diversos canals: presencial, telemàtic i postal.

Accedir al tràmit

Recollida pneumàtica

Els comerços i establiments que es trobin en una zona de recollida pneumàtica poden sol·licitar la clau d'obertura de les bústies, si el volum de residus que generen els suposa un problema a l'hora de llençar els residus a les boques de les bústies. Es pot demanar a través del telèfon 010 o a l'OAC.

Deixalleria per a comerços i establiments industrials

Els comerços i establiments industrials poden fer ús del servei de deixalleria, el servei públic on s'han de portar residus tant reciclables com especials per facilitar-ne la reutilització i el seu tractament. Les condicions d'ús d'aquest servei estan determinades en el reglament d'ús de les deixalleries.

Fins al moment, l'entrada de residus a les deixalleries és gratuïta.

A les deixalleries s'hi poden portar:

 • Runes i sobrants de la construcció
 • Pneumàtics separats de les llantes
 • Paper i cartró
 • Vidres i miralls
 • Fustes sense metalls i restes de poda
 • Plàstics
 • Metalls i electrodomèstics
 • Mobles i neveres
 • Residus especials en petites quantitats (bateries, fluorescents, piles, olis vegetals i minerals)

La deixalleria per a ús dels establiments comercials i industrials és troba ubicada al Polígon Agro-Reus.

Deixalleria Central Reus Oest (per a activitats)
Carrer d'Adrià Gual, 5

Horaris: De dilluns a divendres, de 9 a 18 hores. Dissabte i diumenge, de 9.30 a 13.30 hores.

Deixalleria Central Reus Oest (per a activitats)

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.