Recollida pneumàtica

La recollida pneumàtica és un sistema automatitzat de recollida de residus. Les escombraries han de llençar-se a les bústies de residus ja separades per fraccions (envasos, matèria orgànica, paper i rebuig) i en bosses ben tancades perquè es transporten per aspiració a través d’una xarxa de canonades fins a la central de recollida. Un cop a la central, es recullen de forma separada i es compacten per traslladar-les als punts de tractament final.

Recollida pneumàtica.No poden llençar-se als contenidors de recollida pneumàtica ni ampolles de vidre, ni residus que passen per la boca però no siguin matèria orgànica, envasos, paper o rebuig. Tampoc poden abandonar-se al costat de les bústies voluminosos, mobles o qualsevol altre trasto, cal trucar al 010 i sol·licitar la recollida de voluminosos.

Amb el servei de recollida pneumàtica es millora la imatge dels carrers, s’evita l’ocupació d’espais públics, l’abocament d’escombraries al voltant dels contenidors i, a la vegada, permet reduir el trànsit de camions.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.