Recollida de piles i medicaments

Recollida de medicaments

Els medicaments caducats o fora d'ús, incloent els seus envasos, no es poden llençar a l'aigüera, ni al vàter, ni al rebuig, ja que contenen principis actius que poden causar un greu risc per a la salut de les persones i del medi ambient. Són un residu especial. Per aquest motiu, s'han de lliurar als contenidors blancs que hi ha a les farmàcies.

Aquests contenidors els gestiona Sigre, una entitat sense ànim de lucre que garanteix la correcta gestió ambiental dels medicaments d'origen domèstic.

Contenidor de piles.

Recollida de piles

A la ciutat existeixen més de 200 establiments que disposen de contenidors per a la recollida selectiva de piles. Es troben majoritàriament en botigues de venda d'aparells elèctrics i electrònics, grans superfícies comercials i mercats. Les piles també es poden portar a les deixalleries fixes i a la deixalleria mòbil.

Els comerços que disposen del contenidor, poden trucar al telèfon 010 per sol·licitar-ne el buidat.

Els comerços que no tenen contenidor però volen col·laborar en la recollida de piles, poden sol·licitar-lo a l'àrea de Medi Ambient. El servei no té cap cost per a l'establiment.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.