R08: Sabies què?

El paisatge natural i cultural de l’excursió

El barranc del Picarany, així com la riera d’Almoster o de la Quadra, estan catalogats com a camins ramaders, ja que permetien el trànsit del bestiar sense afectar les finques agrícoles, evitant l’eterna disputa entre ramaders i pagesos. En l’actualitat, continuen essent vies de comunicació no només per a les persones per accedir a les finques adjacents sinó també un important corredor biològic per a la fauna, ja que sovint els barrancs permeten salvar la fragmentació del territori que imposen les infraestructures viàries i ferroviàries. Així, no és estrany veure-hi creuar conills o trobar rastres del pas de guineus i toixons. La vegetació de ribera allotja tot tipus de fauna, on hi destaca el bonic cant nocturn del rossinyol o el més metàl·lic de l’oriol, difícil d’observar.

El barranc del Burgar, esguardat per l’imponent pi pinyer del mateix nom, configura juntament amb el mas del Burgar, una raconada d’especial interès. De fet, el Burgar fou un terme independent des del segle XII fins a mitjans segle XIX, en què s’integrà al terme de Reus. El mas, ubicat en un punt central, compta amb capella pròpia datada del segle XVIII dedicada a la Mare de Déu de l’Esperança, en ús fins al 1936. Actualment està en bon estat, restaurat i amb ús turístic.

L’entorn natural dels barrancs es combina amb el paisatge conreat durant segles, amb predominança de les oliveres, avellaners i ametllers, acompanyats per diferents estructures hidràuliques com sèquies i basses que ofereixen refugi a un nombre major de fauna, com amfibis, rèptils i insectes. De fet, el nom dels Cinc Ponts prové precisament d’un aqüeducte que tenia 5 arcades i permetia el rec dels terrenys situats entre Reus i Castellvell del Camp.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.