ARA TOCA FESTA!

Cercador d'Activitats

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

icon
Infantil 3-6
Primària
Secundària
Famílies
Objectius: 

Conèixer la nostra Festa Major de Sant Pere i la de Misericòrdia a partir dels elements del seguici i dels objectes exposats al Museu.

Descripció: 

Visita dinamitzada a l’exposició “Ara toca festa!” en què s’explica l’evolució de la nostra festa. Es farà un recorregut per aquest muntatge atractiu i interactiu i s’enriquirà la proposta amb dinàmiques i relats a través dels quals els participants podran experimentar amb intensitat la nostra Festa Major amb tots els elements que la composen: el seguici festiu, el foc, la música,...

 Competències presents:

-          Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
-          Competència en el coneixement i interacció amb el món físic.
-          Competència social i ciutadana.

Competències específiques:

-          Dimensió ciutadania (coneixement del medi) Competència 12. Participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics per millorar la convivència i per afavorir un entorn més just i solidari.
-          Dimensió percepció, comprensió i valoració (àmbit artístic) Competència 1. Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual i sonora de l’entorn natural i cultural.
-          Competència 3. Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper de Catalunya i d’arreu.
-          Dimensió interpersonal (educació en valors) Competència 6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.

Requisits: 

Grup-classe. Màxim 30 alumnes per grup. *Nombre de participants per grup segons la  normativa vigent.

Calendari: 
Tot l'any, a concretar.
Horari: 

Horari escolar. Durada de l’activitat: 2h, aprox.

Preu: 
5,5 euros per participant (110€ grups inferiors a 20 participants). Activitat subvencionada: places limitades.
Organització: 

Organització: CÒDOL educació www.codoleducacio.com

Persona de contacte: Mar Morelló

Adreça: C/ Ample 6, 2n, 43202 Reus

Telèfon: 977 327 362 - 616856080

Inscripció: www.codoleducacio.com, [email protected]

Full d’inscripció SI

https://codoleducacio.com/activitats/ara-toca-festa/

 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.