Directori

Alcaldia
Altres Administracions
Àmbit Econòmic
Àmbit Financer
Benestar Social
Cultura
Empresa i ocupació
Ensenyament i formació
Esport i lleure
Gabinet Alcaldia
Guàrdia Urbana
Hisenda i Recursos Generals
Hisenda Municipal
INSTITUT MUNICIPAL FORMACIÓ EMPRESARIAL
Medi ambient i urbanisme
Mediambient
Mobilitat i transport
Oficines d'Atenció Ciutadana
Participació i ciutadania
Planejament i projectes urbans
Regidoria de Participació Ciutadana
Regidoria de Promoció Econòmica
Regidoria Urbanisme
Secció administrativa de Serveis Territorials
Secretaria General
Seguretat
Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions
Serveis Sanitaris
Turisme · Comerç · Consum

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.